English Version           אחד העם 80 תל אביב, 65206, ישראל            972-3-6299294+           שלח מייל

אחד העם 80 - סקירה ארכיטקטונית

הבנין בפינת הרחובות אחד העם ומזא"ה, בטיפולוגיה של " וילה עירונית", תוכנן על-ידי האדריכל ברלין ושימש למגוריו של הסופר רבניצקי. ייחודו של הבנין בשני היבטים:

הבנין מושתת על איזון קומפוזיציוני בין משטחים של לבני סיליקט בסידור אורנמנטלי לבין משטחים של טיח מותז. רצועות של לבני סיליקט ושל גמר חלק החזית לרחוב אחד העם – כוללת מבנה כניסה ייחודי המשלב שני עמודים משולשים ו"כתר" של הגזוזטרה בקומה השנייה. בכל האלמנט חוזרת הזוית החדה, והיא מופיעה אף בנגרות של דלת הכניסה. שני ברושים מצידי הכניסה מחזקים את המערך הסימטרי ואת הדגשת הכניסה. קיים מעבר מעניין בין קומת הקרקע הסימטרית לקומה השניה, שבה יש שבירה של נפחי הבנין. החזית לרחוב מזא"ה כוללת ארקר מרכזי מצולע, בקומת המרתף ובקומת הקרקע. פתחי החלונות בקומת מרתף עם הדגשת יתר של כותרת לבני הסיליקט ו"אבן ראשה" כבדה.

החצר – כאמור הטיפול בחצר ייחודי, תוך שהוא מנצל את הפרשי הגבהים ומשתפל ממפלס הכניסה ברח' אחד העם למרתף ברח' מזא"ה. הגדר, אלמנט מדרגות הכניסה והשבילים מורכבים אף הם מלבני סיליקט.

* (מתוך מסמך, שהוכן על-ידי האדריכל נסים דוידוב, ממשרד אדם מזור/אלי פירשט - אדריכלים, בתאריך 9.8.1992)

Website Design by Amir Dayan Dot Com 2011